english  English  |   hanguo   한국어  |   russian  Русский
传感器直供热线 400-8508-330
沃天传感器全面覆盖工业测控领域

全国服务热线

400-8508-330
产品百科 wikipedia

温度传感器

南京沃天温度传感器采用了高性能、高可靠进口铂电阻,能长期稳定的工作。

温度传感器